Поврзи се со нас
Маркетинг

Популарно.мк

Услови за користење

Прифаќање на условите за користење

Со пристапот на интернет страницата www.popularno.mk ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата www.popularno.mk.

ПОПУЛАРНО.МК го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови.

Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Право на користење

Посетителите на интернет страницата www.popularno.mk имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.

Посетителите на интернет страницата www.popularno.mk немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините целосно или делумно и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква било друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални намени, без издадена писмена согласност од ПОПУЛАРНО.МК.

Доколку се презема дел од содржината на Популарно.мк, односо се парафразира или се пренесува во друга форма, дозволено е преземање само првите две-три реченици со ЗАДОЛЖИТЕЛНО поставување на извор и линк кон нашиот сајт.

Строго е забрането користење на фотографии од Популарно.мк.

Доколку сакате да побарате дозвола за користење на текстовите, ве молиме да нѐ контактирате на [email protected]

Точност на содржините

Содржината на интернет страницата www.popularno.mk изработена е во склад со професионалните новинарски и технички стандарди за информативен веб портал. ПОПУЛАРНО.МК не е одговорна за евентуални директни или индиректни последици од употребата на тие содржини.

Заштита на авторските и сродни права

Доколку сметате дека информативниот веб сајт Популарно.мк на било кој начин ги има повредено вашите авторски права, ве молиме веднаш да нѐ исконтактирате на [email protected] или [email protected] или телефонски на +389 71 453 252 и спорната содржина ќе биде веднаш отстранета.

Интернет страницата www.popularno.mk нејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright).

Информативните содржини на интернет страницата www.popularno.mk, меѓу другото, се дел од Базата на податоци на ПОПУЛАРНО.МК. Таа база на податоци е сопственост на ПОПУЛАРНО.МК и во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права е заштитена како самостојно авторско дело.

Интернет страницата www.popularno.mk содржи заштитени жигови, знаци и називи , вклучително и жигот и називот ПОПУЛАРНО и ПОПУЛАРНО.МК. Заштитените жигови, знаци и називи не смеат да се користат без изричито писмена согласност од ПОПУЛАРНО.МК.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Интернет страницата www.popularno.mk ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.

Врски (линкови) до други интернет страници

Некои од врските (линковите) на интернет страницата www.popularno.mk водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање. ПОПУЛАРНО.МК на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.

Маркетинг
ДО ВРВ
error: Содржината е заштитена со авторски права.